Suntak, Baltak, Ettak och Vättak

Detta blogginlägg är skrivet av Leva Som Eva.

De här platserna i Västergötland har fascinerat mig sedan länge. Visst har jag sett ett och annat intressant ortsnamn, men frågan är om något slår dessa. Det är ju inte bara ETT annorlunda ortsnamn, utan ett kluster av fyra inom en mils avstånd. Lägger man till platsen Suntakstan mellan Suntak och Baltak, så förstärks originaliteten ytterligare. Suntakstan. I Centralasien? Nej,…

Läs hela inlägget av Leva Som Eva här –> Suntak, Baltak, Ettak och Vättak