Filitosa – förhistoriska vibbar på Korsika

Detta blogginlägg är skrivet av Leva Som Eva.

Filitosa på Korsika är en spännande plats. En till synes oansenlig by, men här finns gott om fornlämningar från yngre stenåldern (Neolitikum) och bronsåldern. Man har hittat pilspetsar av flinta, krukskärvor och boplatser, upp till fem-sextusen år gamla. Det mest iögonfallande är menhirerna från ungefär år 1500 före Kristus. Menhir är en arkeologisk term som används för långa stenar – det är just vad ordet maen hir betyder…

Läs hela inlägget av Leva Som Eva här –> Filitosa – förhistoriska vibbar på Korsika